بیمه نامه درمان تکمیلی

مشاهده طرح های درمان و ثبت سفارش
image
طرح ویژه درمان خانواده 12 قسط، بدون بهره
مبلغ هر قسط(یک نفر) 1,850,000 ریال
image
طرح طلایی درمان خانواده 12 قسط، بدون بهره
مبلغ هر قسط(یک نفر) 1,170,000 ریال
image
طرح نقره ای درمان خانواده 12 قسط، بدون بهره
مبلغ هر قسط(یک نفر) 920,000 ریال
image
طرح برنزی درمان خانواده 12 قسط، بدون بهره
مبلغ هر قسط(یک نفر) 380,000 ریال