قوانین و مقررات

شرایط استفاده از تعهد و پوشش های بیمه ما
accept_terms
قوانین و مقررات مشتری گرامی:

شرکت بیمه "ما" افتخار دارد در جهت ارتقاء پوشش های درمان تکمیلی و ارائه خدمات شایسته تر در راستای حفظ مشتریان ارزشمند خود و در جهت برطرف نمودن نیاز مشتریان طرح تجمیعی درمان خانواده، حوادث و آتش سوزی را با شرایط منحصر به فرد که تا کنون در هیچ یک از شرکت های بیمه ارائه نگردیده به شرح زیر ارائه نماید.

تعهد و پوشش های درمان تکمیلی خانواده به صورت زیر ارائه می گردد و سقف تعهدات در هر طبقه از دسته بندی بر اساس طرح های انتخابی و خریداری شده از طرف بیمه شونده متفاوت است.

تخفیف بیمه نامه بازنشستگی تا سقف تخفیف 35 درصد برای اولین بار که به توجه به مبلغ در خواستی بیمه شده در ماه صادر می گردد. همچنین به بیمه گذاران گرامی تخفیف در رشته بدنه اتومبیل به میزان60% با اقساط 10 ماهه (به همراه چک تضمین به مبلغ کل حق بیمه )ارائه می گردد.

 • در صورت استفاده از هر یک از تعهدات بیمه نامه ، بیمه نامه قابل فسخ و ابطال نخواهد بود و حق بیمه آن عودت نمی گردد. نرخ حق بیمه سنوات بعد تابع شرایط شرکت بیمه"ما" و آیین نامه های بیمه مرکزی ج.ا.ا خواهد بود
 • حق بیمه می بایست به صورت یکجا پرداخت گردد در صورت انتخاب روش پرداخت سه ماهه و یا ماهیانه ارائه چک به مبلغ کل حق بیمه خانواده توسط بیمه شده اصلی ضروری است.
 • بیمه نامه درمان تکمیلی شامل افراد زیر 60 سال می باشد.
 • در صورت عدم دریافت خسارت در طی بیمه نامه؛ 15 درصد تخفیف در سال بعد منظور میگردد.
 • بیمه نامه بدون دوره انتظار در خدمات پاراکلینیکی (انواع سونوگرافی ، فیزیوتراپی ، انواع اسکن، انواع نوار ،و...)دندانپزشکی ، آزمایش ، ویزیت و دارو می باشد.
 • بیمه نامه در خدمات بستری بیمارستانی و جراحی بیمارستانی دارای دوره انتظار 3 ماه می باشد.
 • دوره انتظار در خدمات زایمان 9 ماه می باشد.
 • فرانشیز خدمات 30 درصد می باشد.
 • بعد از صدور بیمه نامه امکان فسخ بیمه نامه مقدور نبوده و حق بیمه عودت نمی گردد.
 • مهلت پرداخت اقساظ 10 روز میباشد و چنانچه فرد بعد از گذشت 10 روز از سررسید قسط اقدام به پرداخت ننماید بیمه نامه فسخ می گردد.
پرداخت خسارت ها به دو صورت:
 • مراکز طرف قرارداد با بیمه"ما" در سراسر کشور (لیست در سایت بیمه "ما") با کد ملی بدون پرداخت هزینه
 • مراکز بدون قرارداد با بیمه"ما" با نصب اپلیکیشن و به صورت آنلاین